Jan Kalwin - egzegeta kościelny

Sebastian Smolarz

 

Z perspektywy współczesnego czytelnika wydawać by się mogło, że Jan Kalwin przyczynił się do wyzwolenia Pisma Świętego z objęć Kościoła, tradycyjnych interpretacji oraz do przekazania go poszczególnym czytelnikom do własnej oceny, własnej interpretacji. Jednak jeśli nawet po części prawdziwe, myślenie takie nie odzwierciedla podejścia Reformatora do Pisma Świętego. Bo choć rzeczywiście rozluźnił on więzy Tradycji w interpretacji Biblii, nigdy nie sprowadził tej dyscypliny do indywidualnej sprawy poszczególnych ludzi. To dopiero późniejszy pietyzm protestancki uczynił z Pisma Świętego przede wszystkim źródło zachęty i pociechy dla każdego z osobna. W podejściu tym liczyło się szczególnie osobiste doświadczenie, jakiego czytelnik mógł zaznać podczas lektury Słowa Bożego. Jednak Reformatorzy jak Luter czy Kalwin dalecy byli od zredukowania funkcji Pisma Świętego do takiej subiektywnej sprawy.

Czytaj więcej...

Język Biblii: jego dynamika i wyzwania

Sebastian Smolarz

 

A. Wstęp

Dla ewangelicznie wierzącego chrześcijanina czytanie i interpretacja Biblii jest jedną z najważniejszych w życiu spraw. Pismo stanowi dla niego autorytet w kwestiach wiary, doktryny i praktyki. Rozpoznaje ten autorytet między innymi w oparciu o założenie, że Bóg objawił się w Biblii w sposób zrozumiały, przemówił zrozumiałym (analogicznym) dla człowieka językiem. Jednak wydaje się, że niejednokrotnie to założenie przesłania samo zrozumienie języka, którym Bóg posłużył się do objawienia siebie: języka dynamicznego, którzy rzuca pewne wyzwania. Interpretator podchodzący do tekstu napisanego dziesiątki wieków temu, poddany jest pokusie, by nakładać nań swoje wyobrażenia, oczekiwania i znaczenia. Ponadto może traktować go zbyt dosłownie, nie zwracając uwagi na jego symboliczny charakter i specyfikę, a nierzadko wykorzystywać bardziej retorycznie niż teologicznie. Zapomina przy tym, że język w swej naturze jest społecznie uwarunkowany. B.B. Warfield stwierdza, że „Duch Święty używając ludzkiej mowy, używał jej taką, jaką zastał(...). Należy brać pod uwagę jedynie aktualne znaczenie danego wyrażenia; jeśli ludzie w ten sposób mówili i byli właściwie rozumiani, Duch Święty mówiąc ich językiem, również tak mówił” (cytat za P.B. Yoder, Ku zrozumieniu Biblii, s. 7). Dlatego studiowaniu Biblii powinna towarzyszyć znajomość cech jej języka: jego dynamiki i wyzwań.

Czytaj więcej...

Ewangelia Judasza – zaawansowane nauki chrześcijańskie?

Sebastian Smolarz

 

Wstęp

Od kilku lat głośno bywa w świecie Zachodu na temat zrekonstruowanej niedawno Ewangelii Judasza. Dzięki wysiłkowi naukowców współpracujących z National Geographic Society, Maecenas Foundation for Ancient Art oraz Waitt Institute for Historical Discovery udało się odtworzyć w 85 procentach ten zaginiony przez ponad 1700 lat tekst, zapisany w języku koptyjskim (zmodyfikowany grecki alfabet, który wyraża staroegipski język).

Czytaj więcej...

Dlaczego Jezus umarł na rzymskim krzyżu?

Sebastian Smolarz

 

Dlaczego Chrystus umarł na krzyżu? Pytanie brzmi z pozoru banalnie, bo wszyscy mają na nie słuszną odpowiedź. Ale zdaje się, że gdyby udać się za nim dalej, wielu ludziom ciężko byłoby wytłumaczyć w perspektywie historycznej, dlaczego Jezus cierpiał i umarł na sposób przeznaczony dla wrogów publicznych Cesarstwa Rzymskiego – śmiercią polityczną.

Czytaj więcej...