Atanazjańskie Wyznanie Wiary

Atanazjańskie Wyznanie Wiary powstało w V wieku. Wśród jego autorów wymienia się Atanazego (295-373) i Ambrożego (340-397).

Czytaj więcej...

Chalcedońska Definicja Wiary

Chalcedońska Definicja Wiary jest owocem Soboru Chalcedońskiego z 451 roku, największego w starożytności zgromadzenia biskupów zwołanego przez cesarza Marcjana w celu odwołania postanowień tak zwanego „Soboru Zbójeckiego”.

Czytaj więcej...

Kredo Apostolskie

Kredo Apostolskie, zwane też Apostolskim Wyznaniem Wiary, Symbolem Apostolskim i Apostollicum, to symbol chrzcielny i formuła liturgiczna używana powszechnie przez Kościół Zachodni. Trwają spory co do jego okoliczności i czasu powstania.

Czytaj więcej...

Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary

Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary zostało ustalone na Soborze Konstantynopolitańskim I zwołanym przez Teodozjusza, cesarza Wschodu, na maj 381 roku jako synod biskupów wschodnich.

Czytaj więcej...