Nasza historia

Ewangeliczny Kościół Reformowany we Wrocławiu istnieje od 1995 roku, choć obecną nazwą posługuje się od roku 2000. W maju 2004 roku Ewangeliczny Kościół Reformowany we Wrocławiu oraz Ewangeliczny Zbór Reformowany w Poznaniu weszły w przymierze, ustanawiając tym samym Konfederację Kościołów Reformowanych w Polsce.W skład konfederacji wchodzi również placówka misyjna kościoła wrocławskiego w Gdańsku.

Od 2006 roku Ewangeliczny Kościół Reformowany w Polsce należy do Communion of Reformed Evangelical Churches, międzynarodowej wspólnoty, która zrzesza zbory odwołujące się do tradycji reformowanej na całym świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a także w Kanadzie, Europie i Azji. Więź ta służy wzajemnemu wspieraniu się kościołów w sprawach chrześcijańskiej edukacji, duchowej dyscypliny, zakładaniu nowych zborów oraz niesieniu zachęty.