Konferencje

2007

"Więź z Chrystusem" - List do Kolosan

Data Temat Wykładowca Czas Rozmiar
         
13.08 Wykład 1 Garry Vanderveen 56:29 13 MB
13.08 Wykład 2 Garry Vanderveen 46:49 11 MB
15.08 Wykład 3 Garry Vanderveen 46:41 11 MB
15.08 Wykład 4 Garry Vanderveen 44:14 10 MB
16.08 Wykład 5 Garry Vanderveen 52:08 12 MB
17.08 Wykład 6 Garry Vanderveen 57:26 13 MB
17.08 Wykład 7 Garry Vanderveen 41:05 9 MB
18.08 Wykład 8 Garry Vanderveen 42:59 10 MB

 

"Ceremonie"

Data Temat Wykładowca Czas Rozmiar
         
03.06 Wykład 1 James B. Jordan 43:13 10 MB
04.06 Wykład 2 James B. Jordan 59:37 14 MB
05.06 Wykład 3 James B. Jordan 63:01 14 MB
05.06 Wykład 4 James B. Jordan 62:04 14 MB
06.06 Wykład 5 James B. Jordan 57:22 13 MB
06.06 Wykład 6 James B. Jordan 63:11 14 MB
07.06 Wykład 7 James B. Jordan 52:49 12 MB
07.06 Wykład 8 James B. Jordan 55:12 13 MB
08.06 Wykład 9 James B. Jordan 53:34 12 MB
08.06 Wykład 10 James B. Jordan 36:33 8 MB
09.06 Wykład 11 James B. Jordan 35:31 8 MB
10.06 Wykład 12 James B. Jordan 31:34 7 MB

 

List do Hebrajczyków

Data Temat Wykładowca Czas Rozmiar
         
01.05 Hbr 11,1 David Hoeffner 53:12 12 MB
01.05 Hbr 11,2 David Hoeffner 115:20 26 MB
02.05 Hbr 11,3 David Hoeffner 44:34 10 MB
02.05 Hbr 11,4 David Hoeffner 56:16 13 MB
03.05 Hbr 11,5 David Hoeffner 87:43 20 MB
03.05 Hbr 11,6 David Hoeffner 61:32 14 MB

2006

1 List Jana

Data Temat Wykładowca Czas Rozmiar
         
22.07 1 Jana 1 David Hoeffner 25:04 6 MB
22.07 1 Jana 2 David Hoeffner 58:34 13 MB
23.07 1 Jana 3 David Hoeffner 57:28 13 MB
23.07 1 Jana 4 David Hoeffner 53:37 12 MB
24.07 1 Jana 5 David Hoeffner 57:58 13 MB
25.07 1 Jana 6 David Hoeffner 52:33 12 MB
25.07 1 Jana 7 David Hoeffner 60:00 14 MB
26.07 1 Jana 8 David Hoeffner 48:04 11 MB
26.07 1 Jana 9 David Hoeffner 51:15 12 MB

 

"Sakramenty"

Data Temat Wykładowca Czas Rozmiar
         
04.06 Wykład 1 Peter J. Leithart 52:56 12 MB
04.06 Wykład 2 Peter J. Leithart 51:04 12 MB
04.06 Wykład 3 Peter J. Leithart 43:59 10 MB
05.06 Wykład 4 Peter J. Leithart 65:01 15 MB
05.06 Wykład 5 Peter J. Leithart 52:49 12 MB
05.06 Wykład 6 Peter J. Leithart 38:56 9 MB
06.06 Wykład 7 Peter J. Leithart 50:25 12 MB
06.06 Wykład 8 Peter J. Leithart 43:09 10 MB
06.06 Wykład 9 Peter J. Leithart 39:44 9 MB

2005

Księga Ezechiela

Data Temat Wykładowca Czas Rozmiar
         
13.08 Wykład 1 Garry Vanderveen 56:43 13 MB
13.08 Wykład 2 Garry Vanderveen 53:48 12 MB
14.08 Wykład 3 Garry Vanderveen 44:28 10 MB
14.08 Wykład 4 Garry Vanderveen 47:06 11 MB
15.08 Wykład 5 Garry Vanderveen 51:41 12 MB
15.08 Wykład 6 Garry Vanderveen 52:50 12 MB
16.08 Wykład 7 Garry Vanderveen 47:08 11 MB
17.08 Wykład 8 Garry Vanderveen 53:44 12 MB
17.08 Wykład 9 Garry Vanderveen 39:58 9 MB
18.08 Wykład 10 Garry Vanderveen 56:18 13 MB
18.08 Wykład 11 Garry Vanderveen 36:48 8 MB
19.08 Wykład 12 Garry Vanderveen 39:25 9 MB

 

"Boży plan dla rodziny"

Data Temat Wykładowca Czas Rozmiar
         
01.05 Męskość Gene Helsel 54:29 12 MB
01.05 Kobiecość Gene Helsel 47:30 11 MB
02.05 Wychowywanie dzieci Gene Helsel 56:31 13 MB
02.05 Domowe nabożeństwa Gene Helsel 48:23 11 MB
03.05 Dyscyplina, cz.1 Gene Helsel 69:17 16 MB
03.05 Dyscyplina, cz.2 Gene Helsel 84:41 19 MB
05.05 Efezjan Gene Helsel 51:26 12 MB
05.05 Pytania Gene Helsel 07:46 2 MB

2004

Księga Ezechiela

Data Temat Wykładowca Czas Rozmiar
         
02.07 Wprowadzenie James B. Jordan 48:00 7 MB
05.07 Wykład 1 James B. Jordan 80:33 12 MB
06.07 Wykład 2 James B. Jordan 66:13 10 MB
06.07 Wykład 3 James B. Jordan 80:23 12 MB
07.07 Wykład 4 James B. Jordan 102:51 15 MB
07.07 Wykład 5 James B. Jordan 94:30 14 MB
08.07 Wykład 6 James B. Jordan 88:59 13 MB
08.07 Wykład 7 James B. Jordan 51:07 8 MB
09.07 Wykład 8 James B. Jordan 66:09 10 MB
09.07 Wykład 9 James B. Jordan 48:56 7 MB
10.07 Wykład 10 James B. Jordan 75:54 11 MB
10.07 Wykład 11 James B. Jordan 88:13 13 MB

Więcej artykułów…

  1. 2003