2007

„Więź z Chrystusem” – List do Kolosan Data Temat Wykładowca Czas Rozmiar           13.08 Wykład 1 Garry Vanderveen 56:29 13 MB 13.08 Wykład 2 Garry Vanderveen 46:49 11 MB 15.08 Wykład 3 Garry Vanderveen 46:41 11 MB 15.08 Wykład 4 Garry Vanderveen 44:14 10 MB 16.08 […]