Podstawy wiary

Pismo Święte Wierzymy, że Pismo Święte, Stary i Nowy Testament, jest objawionym i natchnionym Słowem Boga. Słowo Boże jest całkowicie prawdziwe i bezbłędne oraz jest podstawą wszelkiego poznania. Pismo Święte posiada najwyższy autorytet, który nie zależy od świadectwa żadnego człowieka ani Kościoła, lecz pochodzi wyłącznie od Boga, jako jego Autora, […]

Konferencje

2020 Waleczne matki i wierni ojcowie, Karłowice 8-14.08 Data Temat Wykładowca / Tłum. Czas Rozmiar           10.08 Wykład 1 – Wszyscy pragniemy ojca Sebastian Smolarz 49:55 36 MB 10.08 Wykład 2 – Wierni ojcowie – archetyp Ojca Sebastian Smolarz 42:18 31 MB 11.08 Wykład 3 – […]

O nas

Ewangeliczny… Ewangelia to dobra nowina o Chrystusie, który przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Wszyscy potrzebujemy Chrystusa, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ustawicznie buntujemy się przeciwko Bogu, który nas stworzył i podtrzymuje przy istnieniu. Chcemy sami decydować o tym, co dobre, a co złe. W swoim zaślepieniu szukamy niezależności od Boga, […]

Nasza historia

Ewangeliczny Kościół Reformowany we Wrocławiu istnieje od 1995 roku, choć obecną nazwą posługuje się od roku 2000. Przez ponad 25 lat służył wiernie biblijną nauką i duszpasterskim wsparciem wielu ludziom mieszkającym i przewijającym się przez Wrocław, a także szerszej społeczności ewangelicznej w Polsce. Od 2006 roku Ewangeliczny Kościół Reformowany we Wrocławiu […]

Forma naszych nabożeństw

„Nabożeństwo… odbywa się w niebie. Choć ci, którzy biorą w nim udział, znajdują się na ziemi, to jednak przez wiarę uczestniczą w nabożeństwie w niebie”. John Owen Nasze nabożeństwa są odnową więzi przymierza z Bogiem. Bóg pierwszy powołuje nas do siebie, abyśmy w odpowiedzi na Jego wezwanie służyli Mu z wdzięcznością. […]

Nasza tożsamość

Jesteśmy kościołem chrześcijańskim (protestanckim) w tradycji reformacyjnej. Nawiązujemy do zasad wiary i nauk krzewionych przez takich reformatorów jak Marcin Luter i Jan Kalwin. Wierzymy w Trójjedynego Boga (Ojca, Syna i Ducha Świętego), którego Ewangelia o Jezusie Chrystusie ma moc zmieniać ludzkie życie i rzeczywistość wokół nas. Naszą naukę, doktrynę i praktykę […]