Telefony i adresy

Ewangeliczny Kościół Reformowany we Wrocławiu www.wroclaw.reformacja.pl   Adres do korespondencji: Ewangeliczny Kościół Reformowany we Wrocławiu  ul. Gajowa 3/13  50-519 Wrocław  e-mail: wroclaw@reformacja.pl   Marek Kmieć tel. 600 962 157,  e-mail: johnday@wp.pl   Sebastian Smolarz tel. 601 377 867,  e-mail: sebsmolarz@gmail.com   Nabożeństwa: Niedziela, godzina 11:00, ul. Partyzantów 60.   Ewangeliczny Zbór Reformowany w […]