Nazwa

Ewangeliczny… Ewangelia to dobra nowina o Chrystusie, który przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Wszyscy potrzebujemy Chrystusa, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ustawicznie buntujemy się przeciwko Bogu, który nas stworzył i podtrzymuje przy istnieniu. Chcemy sami decydować o tym, co dobre, a co złe. W swoim zaślepieniu szukamy niezależności od Boga, […]

Pastorzy

Marek Kmieć e-mail: m.kmiec(at)wroclaw.reformacja.pl Urodzony w 1965 r., ordynowany w 1993 r. Ukończył Multnomah University w Oregonie w Stanach Zjednoczonych, gdzie studiował na kierunkach: literatury biblijnej i studiów biblijnych. Następnie służył we wschodnim Oregonie (Prairie City) jako pastor. Po powrocie do Polski w 1994 r. pracował przez 2 lata w Biblijnym […]

Afiliacja

Od 2006 roku Ewangeliczny Kościół Reformowany w Polsce należy do Communion of Reformed Evangelical Churches, międzynarodowej wspólnoty, która zrzesza zbory odwołujące się do tradycji reformowanej na całym świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a także w Kanadzie, Europie i Azji. Więź ta służy wzajemnemu wspieraniu się kościołów w sprawach chrześcijańskiej edukacji, […]