Chalcedońska Definicja Wiary

Chalcedońska Definicja Wiary jest owocem Soboru Chalcedońskiego z 451 roku, największego w starożytności zgromadzenia biskupów zwołanego przez cesarza Marcjana w celu odwołania postanowień tak zwanego „Soboru Zbójeckiego”.

Kredo Apostolskie

Kredo Apostolskie, zwane też Apostolskim Wyznaniem Wiary, Symbolem Apostolskim i Apostollicum, to symbol chrzcielny i formuła liturgiczna używana powszechnie przez Kościół Zachodni. Trwają spory co do jego okoliczności i czasu powstania.

Kanony z Dort

Kanony z Dort (Dordrechtu) to postanowienia synodu holenderskiego kościoła reformowanego, który odbył się w latach 1618-1619 w mieście Dordrecht.Wzięło w nim udział również 28 delegatów z ośmiu innych krajów. Kanony z Dort stanowią część Trzech Form Jedności, które są księgami wyznaniowymi wielu kościołów reformowanych. Same Kanony z Dort przedstawiają decyzję […]

Belgijskie Wyznanie Wiary (Confessio Belgica)

Belgijskie Wyznanie Wiary (Konfesja Belgijska, Confessio Belgica) zostało przygotowane przez Guido de Bres, kaznodzieję Kościoła Reformowanego w Niderlandach w 1559 roku. Na mocy decyzji Synodu w Dort (1618-1619) razem z Katechizmem Heidelberskim i Kanonami z Dort (zwane wspólnie Trzema Formami Jedności) stanowi oficjalne wyznanie wiary holenderskich kościołów reformowanych. 

Genewskie Wyznanie Wiary

Konfesja Genewska została zdaniem Teodora Bezy napisana przez Jana Kalwina w 1536 roku dla kościoła w Genewie. Ostatnio niektórzy badacze skłonni są przyznać jej autorstwo Williamowi Farelowi, choć nawet oni przyznają, że Kalwin miał znaczący wpływ na treść i kształt tego dokumentu. Jak poświadczają archiwa genewskiego senatu, Konfesja została zaprezentowana […]

Katechizm Heidelberski

Katechizm Heidelberski, zwany też Katechizmem Palatyńskim, został napisany w 1563 roku przez Zachariasza Ursyna i Caspara Olevianusa na zlecenie elektora Palatynatu Fryderyka III. Szybko zyskał uznanie wśród kościołów reformowanych w wielu krajach: Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Polsce (pierwsze tłumaczenie już w 1564 roku) i na Węgrzech. Decyzją Synodu w Dort (1618-1619) […]