Formy

Nasze nabożeństwa są odnową więzi przymierza z Bogiem. Bóg pierwszy powołuje nas do siebie, abyśmy w odpowiedzi na Jego wezwanie służyli Mu z wdzięcznością. Schemat naszych nabożeństw oparty jest na kolejności, w jakiej Boży lud przystępował do Boga zgodnie z Jego pouczeniem (9. rozdział III Księgi Mojżeszowej – Księgi Kapłańskiej). […]

Wykład Ewangelii

Ewangelia jest dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu człowieka z jego niedoli. Bóg stworzył świat bardzo dobrym, a człowieka bezgrzesznym. Jednak pierwszy człowiek (Adam) zbuntował się przeciwko swemu Stwórcy i Dawcy życia, chcąc samemu określać, co jest dla niego dobre, a co złe. W akcie tym pogrążył wszystkich ludzi […]

Pastorzy

Marek Kmieć e-mail: m.kmiec(at)wroclaw.reformacja.pl Urodzony w 1965 r., ordynowany w 1993 r. Ukończył Multnomah University w Oregonie w Stanach Zjednoczonych, gdzie studiował na kierunkach: literatury biblijnej i studiów biblijnych. Następnie służył we wschodnim Oregonie (Prairie City) jako pastor. Po powrocie do Polski w 1994 r. pracował przez 2 lata w Biblijnym […]

Afiliacja

Od 2006 roku Ewangeliczny Kościół Reformowany w Polsce należy do Communion of Reformed Evangelical Churches, międzynarodowej wspólnoty, która zrzesza zbory odwołujące się do tradycji reformowanej na całym świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a także w Kanadzie, Europie i Azji. Więź ta służy wzajemnemu wspieraniu się kościołów w sprawach chrześcijańskiej edukacji, […]

2009

„Siedem (Osiem) Grzechów Głównych” Data Temat Wykładowca Czas Rozmiar           26.07 Wstęp Bogumił Jarmulak 28:27 7 MB 27.07 Pycha Paweł Bartosik 47:47 11 MB 27.07 Chciwość Marek Kmieć 50:16 12 MB 28.07 Zawiść Bogumił Jarmulak 44:29 10 MB 28.07 Gniew Marek Kmieć 52:23 12 MB 30.07 […]

2008

Data Temat Wykładowca Czas Rozmiar           21.12 Łk 1,26-38 Bogumił Jarmulak 37:35 9 MB 14.12 Iz 50,7-11; J 1,1-13 Sebastian Smolarz 44:47 11 MB 07.12 Hi 11 Marek Kmieć 43:11 10 MB 30.11 Łk 1,57-80 Bogumił Jarmulak 38:28 9 MB 23.11 J 21,1-19 Sebastian Smolarz 51:48 […]

2008

„Osiem błogosławieństw” Data Temat Wykładowca Czas Rozmiar           12.08 „Smutni” Sebastian Smolarz 70:26 16 MB 12.08 „Cisi” Marek Kmieć 57:50 13 MB 13.08 „Miłosierni” Marek Kmieć 44:06 10 MB 13.08 „Czystego serca” Bogumił Jarmulak 51:54 12 MB 15.08 „Ubodzy” Andrzej Polaszek 49:14 11 MB 15.08 „Prawi” […]

2007

„Więź z Chrystusem” – List do Kolosan Data Temat Wykładowca Czas Rozmiar           13.08 Wykład 1 Garry Vanderveen 56:29 13 MB 13.08 Wykład 2 Garry Vanderveen 46:49 11 MB 15.08 Wykład 3 Garry Vanderveen 46:41 11 MB 15.08 Wykład 4 Garry Vanderveen 44:14 10 MB 16.08 […]

2006

1 List Jana Data Temat Wykładowca Czas Rozmiar           22.07 1 Jana 1 David Hoeffner 25:04 6 MB 22.07 1 Jana 2 David Hoeffner 58:34 13 MB 23.07 1 Jana 3 David Hoeffner 57:28 13 MB 23.07 1 Jana 4 David Hoeffner 53:37 12 MB 24.07 […]

2005

Księga Ezechiela Data Temat Wykładowca Czas Rozmiar           13.08 Wykład 1 Garry Vanderveen 56:43 13 MB 13.08 Wykład 2 Garry Vanderveen 53:48 12 MB 14.08 Wykład 3 Garry Vanderveen 44:28 10 MB 14.08 Wykład 4 Garry Vanderveen 47:06 11 MB 15.08 Wykład 5 Garry Vanderveen 51:41 […]