„Więź z Chrystusem” – List do Kolosan

Data Temat Wykładowca Czas Rozmiar
         
13.08 Wykład 1 Garry Vanderveen 56:29 13 MB
13.08 Wykład 2 Garry Vanderveen 46:49 11 MB
15.08 Wykład 3 Garry Vanderveen 46:41 11 MB
15.08 Wykład 4 Garry Vanderveen 44:14 10 MB
16.08 Wykład 5 Garry Vanderveen 52:08 12 MB
17.08 Wykład 6 Garry Vanderveen 57:26 13 MB
17.08 Wykład 7 Garry Vanderveen 41:05 9 MB
18.08 Wykład 8 Garry Vanderveen 42:59 10 MB

 

„Ceremonie”

Data Temat Wykładowca Czas Rozmiar
         
03.06 Wykład 1 James B. Jordan 43:13 10 MB
04.06 Wykład 2 James B. Jordan 59:37 14 MB
05.06 Wykład 3 James B. Jordan 63:01 14 MB
05.06 Wykład 4 James B. Jordan 62:04 14 MB
06.06 Wykład 5 James B. Jordan 57:22 13 MB
06.06 Wykład 6 James B. Jordan 63:11 14 MB
07.06 Wykład 7 James B. Jordan 52:49 12 MB
07.06 Wykład 8 James B. Jordan 55:12 13 MB
08.06 Wykład 9 James B. Jordan 53:34 12 MB
08.06 Wykład 10 James B. Jordan 36:33 8 MB
09.06 Wykład 11 James B. Jordan 35:31 8 MB
10.06 Wykład 12 James B. Jordan 31:34 7 MB

 

List do Hebrajczyków

Data Temat Wykładowca Czas Rozmiar
         
01.05 Hbr 11,1 David Hoeffner 53:12 12 MB
01.05 Hbr 11,2 David Hoeffner 115:20 26 MB
02.05 Hbr 11,3 David Hoeffner 44:34 10 MB
02.05 Hbr 11,4 David Hoeffner 56:16 13 MB
03.05 Hbr 11,5 David Hoeffner 87:43 20 MB
03.05 Hbr 11,6 David Hoeffner 61:32 14 MB