Kredo Apostolskie, zwane też Apostolskim Wyznaniem Wiary, Symbolem Apostolskim i Apostollicum, to symbol chrzcielny i formuła liturgiczna używana powszechnie przez Kościół Zachodni. Trwają spory co do jego okoliczności i czasu powstania.

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi,

i w Jezusa Chrystusa,

Syna Jego jedynego,

Pana naszego,

który się począł z Ducha Świętego,

narodził się z Marii Panny,

umęczon pod Ponckim Piłatem,

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,

zstąpił do piekieł;

trzeciego dnia zmartwychwstał,

wstąpił na niebiosa,

siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,

skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego,

Święty Kościół powszechny,

świętych obcowanie,

grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny.