Katechizm Heidelberski

Katechizm Heidelberski, zwany też Katechizmem Palatyńskim, został napisany w 1563 roku przez Zachariasza Ursyna i Caspara Olevianusa na zlecenie elektora Palatynatu Fryderyka III. Szybko zyskał uznanie wśród kościołów reformowanych w wielu krajach: Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Polsce (pierwsze tłumaczenie już w 1564 roku) i na Węgrzech. Decyzją Synodu w Dort (1618-1619) […]