Chalcedońska Definicja Wiary

Chalcedońska Definicja Wiary jest owocem Soboru Chalcedońskiego z 451 roku, największego w starożytności zgromadzenia biskupów zwołanego przez cesarza Marcjana w celu odwołania postanowień tak zwanego „Soboru Zbójeckiego”.

Kredo Apostolskie

Kredo Apostolskie, zwane też Apostolskim Wyznaniem Wiary, Symbolem Apostolskim i Apostollicum, to symbol chrzcielny i formuła liturgiczna używana powszechnie przez Kościół Zachodni. Trwają spory co do jego okoliczności i czasu powstania.