Jesteśmy kościołem chrześcijańskim (protestanckim) w tradycji reformacyjnej. Nawiązujemy do zasad wiary i nauk krzewionych przez takich reformatorów jak Marcin Luter i Jan Kalwin.

Wierzymy w Trójjedynego Boga (Ojca, Syna i Ducha Świętego), którego Ewangelia o Jezusie Chrystusie ma moc zmieniać ludzkie życie i rzeczywistość wokół nas. Naszą naukę, doktrynę i praktykę życia codziennego staramy się opierać na Piśmie Świętym. Ewangeliczny Kościół Reformowany we Wrocławiu popiera biblijne małżeństwa, rozumiane jako związek jednego mężczyzny i jednej kobiety, którzy tworzą więź „jednego ciała” według definicji Jezusa Chrystusa podanej w Ewangelii Mateusza 19,4-6: „Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza” (BW).

Serdecznie zapraszamy na nasze cotygodniowe nabożeństwa: czas uwielbiania Boga, poznawania Jego słowa, społeczności u Jego stołu. Po nabożeństwie zostajemy razem, by napić się kawy/herbaty i porozmawiać. Nasze nabożeństwa odbywają się przy Szkole „Edukacja”, ul. Krakowska 56-62, wjazd tuż przy przystanku tramwajowym „Krakowska”, naprzeciw „Krakowska 31 Galeria Wnętrz”.

Sala nabożeństw mieści się w Budynku M (niski budynek idąc od parkingu) – nr M15 na 1. piętrze. Wejście od strony dziedzińca. Samochody można zaparkować na ogólnodostępnym parkingu Szkoły – zgodnie ze strzałkami na mapie.

Serdecznie zapraszamy w każdą niedzielę o godzinie 10 (nabożeństwa trwają ok. 1,5 godziny).

Raz w miesiącu prowadzimy katechizację dla dorosłych i dzieci, a także spotykamy się na studium biblijnym, na którym omawiamy kolejne księgi Biblii (daty kolejnych spotkań znajdują się w zakładce wydarzenia).