Wykład Ewangelii

Ewangelia jest dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu człowieka z jego niedoli. Bóg stworzył świat bardzo dobrym, a człowieka bezgrzesznym. Jednak pierwszy człowiek (Adam) zbuntował się przeciwko swemu Stwórcy i Dawcy życia, chcąc samemu określać, co jest dla niego dobre, a co złe. W akcie tym pogrążył wszystkich ludzi […]