Nazwa

Ewangeliczny… Ewangelia to dobra nowina o Chrystusie, który przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Wszyscy potrzebujemy Chrystusa, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ustawicznie buntujemy się przeciwko Bogu, który nas stworzył i podtrzymuje przy istnieniu. Chcemy sami decydować o tym, co dobre, a co złe. W swoim zaślepieniu szukamy niezależności od Boga, […]

Telefony i adresy

Ewangeliczny Kościół Reformowany we Wrocławiu www.wroclaw.reformacja.pl   Adres do korespondencji: Ewangeliczny Kościół Reformowany we Wrocławiu  ul. Gajowa 3/13  50-519 Wrocław  e-mail: wroclaw@reformacja.pl   Marek Kmieć tel. 600 962 157,  e-mail: johnday@wp.pl   Sebastian Smolarz tel. 601 377 867,  e-mail: sebsmolarz@gmail.com   Nabożeństwa: Niedziela, godzina 11:00, ul. Partyzantów 60.   Ewangeliczny Zbór Reformowany w […]

Adresy e-mail

Pastorzy marekkmiec(at)op.pl – Marek Kmieć seb.smolarz(at)reformacja.pl – Sebastian Smolarz   Napisz do nas reformacjawroclaw(at)gmail.com   Administrator strony ratay23(at)gmail.com – Mariusz Ratajczak

Polecane strony

reformacja.pl – Ewangeliczny Kościół Reformowany w Polsce gdansk.reformacja.pl – Ewangeliczny Kościół Reformowany w Gdańsku reformowanypoznan.org – Ewangeliczny Zbór Reformowany w Poznaniu pbartosik.pl – blog pastora Pawła Bartosika hermelaos.blog – blog pastora Bogumiła Jarmulaka biblicalhorizons.com – strona poświęcona egzegezie biblijnej creationism.org.com – strona dotycząca stworzenia świata dougwils.com – blog pastora Douga […]

Śpiewnik

L.p. Tytuł Pobierz  1 Baranek Boży  2 Bóg w nasze ręce złożył ciało swe   3  Cudowna Boża Łaska  4  Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę  5  Godzien nasz Bóg  6 Jeden jest tylko Pan   7  Jesteś Królem  8  Jezus zwyciężył  9  Królestwa Bożego szukajcie wpierw  10  Lud Twój Panie […]

2009

Data Temat Wykładowca Czas Rozmiar           27.12 Światłość Marek Kmieć 24:58 6 MB 20.12 Łk 2,7-20 Sebastian Smolarz 30:42 7 MB 15.11 Hi 20,4-5 Marek Kmieć 36:02 13 MB 08.11 Ef 1,3-14 Bogumił Jarmulak 49:50 17 MB 01.11 Ap 20,1-10 Sebastian Smolarz 38:15 13 MB 25.10 […]

Formy

Nasze nabożeństwa są odnową więzi przymierza z Bogiem. Bóg pierwszy powołuje nas do siebie, abyśmy w odpowiedzi na Jego wezwanie służyli Mu z wdzięcznością. Schemat naszych nabożeństw oparty jest na kolejności, w jakiej Boży lud przystępował do Boga zgodnie z Jego pouczeniem (9. rozdział III Księgi Mojżeszowej – Księgi Kapłańskiej). […]

Wykład Ewangelii

Ewangelia jest dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu człowieka z jego niedoli. Bóg stworzył świat bardzo dobrym, a człowieka bezgrzesznym. Jednak pierwszy człowiek (Adam) zbuntował się przeciwko swemu Stwórcy i Dawcy życia, chcąc samemu określać, co jest dla niego dobre, a co złe. W akcie tym pogrążył wszystkich ludzi […]